خرید آنلاین فایل گذری بر ترانه های خیام اثر صادق هدایت

آنچه كه اجمالا اشاره شد نشان مي‌دهد كه نفوذ فكر، آهنگ دلفريب، نظر موشكاف، وسعت قريحه، زيبائي بيان، صحت منطق، سرشاري تشبيهات سادة بي‌حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فكر خيام كه به آهنگ‌هاي گوناگون گوياست و با روح هر كس حرف مي‌زند در ميان فلاسفه و شع در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با گذری بر ترانه های خیام اثر صادق هدایت
آنچه كه اجمالا اشاره شد نشان مي‌دهد كه نفوذ فكر، آهنگ دلفريب، نظر موشكاف، وسعت قريحه، زيبائي بيان، صحت منطق، سرشاري تشبيهات سادة بي‌حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فكر خيام كه به آهنگ‌هاي گوناگون گوياست و با روح هر كس حرف مي‌زند در ميان فلاسفه و شعراي خيلي كمياب مقام ارجمند و جداگانه‌اي براي او احراز مي‌كند.رباعي كوچكترين وزن شعري است كه انعكاس فكر شاعر را با معني تمام برساند. (در كتاب كريستنسن راجع به رباعيات خيام (ص ۹۰) نوشته كه رباعي وزن شعري كاملا ايراني است و به عقيدة هارتمان رباعي ترانه ناميده مي‌شده و اغلب به آواز مي‌خوانده‌اند.برساز ترانه‌اي و پيش‌آور مي. (۱۱۶)بعدها اعراب اين وزن را از فارسي تقليد كردند، اين عقيده را لابد هارتمان از خواندن گفتة شمس قيس رازي راجع به رباعي پيدا كرده.)هر شاعري خودش را موظف دانسته كه در جزو اشعارش كم و بيش رباعي بگويد. ولي خيام رباعي را به منتها درجة اعتبار و اهميت رسانيده و اين وزن مختصر را انتخاب كرده، در صورتي‌كه افكار خودش را در نهايت زبردستي در آن گنجانيده است.

مطالب دیگر:
مدیریت دانش ضمنیمدیریت در جامعه آیندهمدیریت در دنیای امروز سازمانهامدیریت در سازمانهای مجازیمدیریت طرحمدیریت علمیمدیریت علمی تیلورمدیریت فناوری و نوآوریمدیریت كارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعاتمدیریت مجموعه در محیط الکترونیکیمبانی نظری رشدهوش و روان کودکمدیریت نیروی كار - خصوصیات اصلی و فوایدمرز میان پنهان و آشكار پولشوییمسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساختمسئولیتهای اجتماعی مدیرانتجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی، اصول و مراحل آنتجهیزات نگهداری و حمل و نقل كالاتحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پولترشوندگی گرافیت تا سرباره وسینتیك واكنشتعریف مدیریت شهری