خرید آنلاین فایل مجموعه داستانهای صادق هدایت

معرفی کتاب مجموعه داستان های صادق هدایت صادق هدایت از پیشگامان داستاننویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. صادق هدایت از تأثیرگذارترین و برﺟﺴﺘﻪترین نویسندگان داستاﻥهای کوتاه است که آثار او مورد توجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان در سراسر ج در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مجموعه داستانهای صادق هدایت

معرفی کتاب مجموعه داستان های صادق هدایت

صادق هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود.


صادق هدایت از تأثیرگذارترین و برﺟﺴﺘﻪترین نویسندگان داستاﻥهای کوتاه است که آثار او مورد توجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان در سراسر جهان قرار گرفته است. هدایت داستاﻥنویسی سبک گوتیک را به جهان عرضه کرد که جاﻥمایه بیشتر آﻥها تاریکی، ترس، و سخن از ناامیدی و مرگ است. دروﻥمایه داستاﻥهای هدایت از ویژﮔﻲهای ﺑﻲمانندی برخوردار است که به آﻥها ﺳﺒﻚ و سیاق خاصی بخشیده است.


در بررسی اندیشه ها و آراء هدایت، مهم ترین پرسش که هنوز هم فارغ از شیفتگی ها و کینه ها، هنوز پاسخی در خور نیافته این است که آیا نوشته های هدایت، اولا نگاهی منصفانه به هر دو سویه ی زشت و زیبای زندگی دارند یا خیر؟ و دوم این که آیا در مجموع، جدا از آگاهی بخشی هدایت و نشان دادن توهمات و بت های ذهنی به مخاطبان، آیا نوشته های هدایت چیزی از رنج و اندوه ناگزیر آنان کم می کند؟


مخاطب داستان های هدایت، از یک سو جهان را سرشار از رجاله ها و لکاته ها می یابد و زخم هایی که مثل خوره روح را در انزوا می خورد و می تراشد و از سوی دیگر خود را همانند "گرگور سامسا" ی کافکا به شکل مسخ شده ی حشره ای می یابد، یا شبیه "بیگانه" ای که در فردای مرگ مادرش به عشقبازی می پردازد!


ادبیات صادق هدایت و نهیلیسم نهفته در آثار او نمایانگر بحران تاریخی برآمده از بحران تجدد خواهی و مدرنیسم عصر مشروطه است.


فهرست مطالب

تخت ابونصر
عروسک پشت پرده
صورتک ها
سه قطره خون
س.گ.ل.ل
زنی که مردش را گم کرد
دن ژوان کرج
حاجی مراد
آبجی خانم
داش آکل
سگ ولگردمطالب دیگر:
🔑TCA🔑Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ🔑ا صول مديريت فرانگر🔑ابزارهای پایگاه داده🔑ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی🔑اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز🔑اپيدميولوژي و كنترل تب مالت بیماری هزار چهره🔑اتونومی براساس نگرش اسلام🔑اثر بخشی سازمانی🔑اجرای سازهای بتنی وفلزی🔑اجرایی آموزش نیروهای پیمانکاری🔑اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي🔑اجزا تشکیل دهنده CPU🔑احترام به انسان در اسلام🔑احکام بانوان🔑احکام کاربردی آبها🔑احکام کاربردی نجاسات🔑احکام مرتبط قانون بودجه سال 90🔑احكام تقليد🔑اختصاصات ظاهري، فيزيكي، شيميايي و راديولوژيكي آب آشاميدني🔑اختلالات اسكلتي‌ عضلاني مرتبط با كار🔑اختلالات اضطرابي🔑اختلالات خلقی🔑اختلالات خون ریزی دهنده و انعقادی🔑اختلالات شبه جسمی